Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting beslutades av regeringen den 23 oktober 2008, efter en dialogmed ett 90-tal inbjudna organisationer.
I Överenskommelsen anges sex pilprinciper för samverkan.
19/5 Parternas gemensamma arbetsgrupp sammanträder  
4/6 Dialogmöte i Göteborg  
16/6 Parternas gemensamma arbetsgrupp sammanträder  
4-11/7 Samverkan och kunskapsspridning i Almedalen  
  Hela kalendern pil
Vill du prenumerera på Överenskommelsens information?
Anmäl dig här
   
rss

Hur kan samverkan och dialog mellan de idéburna och det offentliga utvecklas?
2010-05-07

Det första regionala dialogmötet om den nationella Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting hålls den 4 juni 2010 på Dalheimers hus i Göteborg. Organisationer och politiker hälsas välkomna. Mer information och program finns här (pdf).

Filmen om Överenskommelsen
2010-04-01

Nu finns det en intervjufilm om Överenskommelsen. Här berättar olika personer från de idéburna organisationerna, från regering och opposition och från Sveriges Kommuner och Landsting om vad Överenskommelsen är och betyder. Vi hoppas att du kan använda den för att inspirera till samtal om hur ert samarbete mellan idéburet och offentligt kan utvecklas.

Den första uppföljningskonferensen i text och bild
2010-02-25

Du kan se filmerna från konferensen, antingen hela konferensen eller de fyra panelerna. Vill du läsa en sammanfattning av det som sades i panelerna finns det dokumenterat här.

Vill din organisation ansluta sig till Överenskommelsen?
2010-1-13

På regeringens webb finns information om anslutning till Överenskommelsen. Där finns också en blankett man kan skriva ut, fylla i och skicka till Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Rapport från parterna om Överenskommelsens första år
2009-12-22

Parternas återrapportering presenterades vid uppföljningskonferensen den 3 december. Här finns hela dokumentet som fem olika pdf-filer:
Den gemensamma arbetsgruppens återrapportering
Regeringens rapport (bilaga1)
De idéburnas rapport (bilaga 2)
Sveriges Kommuner och Landstings rapport
(bilaga 3)

Ekonomi 2009 - 2010

Proposition om civila samhället
2009-12-07

En politik för det civila samhället presenterades vid ett lanseringsmöte på Ersta Diakoni den 9 december. Regeringen vill lyfta fram det civila samhällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra relationen mellan staten och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp om generella frågor om det civila samhället och dess villkor. Regeringens förslag är att målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin.

Bli ett fan av Överenskommelsen
på facebook
2009-11-16

Där finns inbjudningar, presentationsmaterial och annat att ta del av. Överenskommelsen på facebook

Alla notiser

      Senast uppdaterad 2010-05-07
adress e-post
SKL Idéburen sektor Regeringen Cookie Sajtkarta Talandewebb